Warning: Creating default object from empty value in /storage/content/76/150276/ennoble.org/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

Samtalepartner

Samtalepartner (Mentor*)

* Det greske ordet Mentor betyr ”En vis og tillitskapende rådgiver – en person som i full fortrolighet utelukkende hjelper en annen person til å oppnå noe”.

Alexander the Great 356-232 BC The World’s First Mentee, student of a Mentor

Som Samtalepartnere ønsker vi å bidra til å støtte din karriere- og personlige utvikling.

Du har en partner som du kan diskutere alt med i full fortrolighet.

Vi stiller oss til rådighet for deg i forhold til dine utfordringer og det du for øvrig er opptatt av. Vi støtter deg og kommer med upartiske og saklige råd.

Du kan forvente at vi lytter oppmerksomt og at vi bryr oss om og utfordrer deg.

Det er deg og dine aspirasjoner som er dynamoen i prosessen.

For at du skal nå dine mål, som vår Mentee, bør vi møtes regelmessig (månedlig) gjennom et år i omgivelser uten forstyrrelser.

I vårt samtalepartner samarbeid er det helt avgjørende at vårt forhold er tuftet på gjensidig respekt, fortrolighet, åpenhet og integritet hvor det hersker en harmonisk personlig kjemi mellom partene.

Print Friendly